Τεχνίτης Ελαιοχρωματισμών (Θεωρητικό Επίπεδο)

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 11
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΟ τεχνίτης ελαιοχρωματιστής είναι εξειδικευμένος σε εργασίες βαφής εξωτερικών και εσωτερικών όψεων, και αντικειμένων – επίπλων κα. Χρησιμοποιεί  ελαιοχρώματα, βερνίκια και πλαστικά, με σκοπό την προστασία και την τελική όμορφη εμφάνιση των βαμμένων επιφανειών. Ανάμεσα στις εργασίες του περιλαμβάνεται η προετοιμασία των επιφανειών, η επεξεργασία τους (όπως για παράδειγμα καθάρισμα), η δημιουργία των βαφών, η σύνθεση των χρωμάτων και η ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα. Επίσης είναι σε θέση να αναλάβει και ειδικές κατασκευές (ταπετσαρία, διακοσμητικούς χρωματισμούς κα).

Στόχος του είναι η έγκαιρη και σύμφωνα με τα συμφωνημένα παράδοση του κάθε έργου και η αρτιότητά του. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η εξοικείωση του ελαιοχρωματιστή σε περιβαλλοντικά  θέματα (προστασία του περιβάλλοντος) καθώς και η τήρηση των συνθηκών υγιεινής και  ασφαλείας στον χώρο εργασίας.
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα «Τεχνίτης Ελαιοχρωματισμών (Θεωρητικό Επίπεδο)» ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τεχνικός Τομέας Περιβάλλον & Ενέργεια που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.    English EN Greek EL
    Acta