Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 11
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΟ τεχνίτης ελαιοχρωματιστής είναι εξειδικευμένος σε εργασίες βαφής εξωτερικών και εσωτερικών όψεων, και αντικειμένων – επίπλων κα. Χρησιμοποιεί  ελαιοχρώματα, βερνίκια και πλαστικά, με σκοπό την προστασία και την τελική όμορφη εμφάνιση των βαμμένων επιφανειών. Ανάμεσα στις εργασίες του περιλαμβάνεται η προετοιμασία των επιφανειών , η επεξεργασία τους (όπως για παράδειγμα καθάρισμα), η δημιουργία των  βαφών, η σύνθεση των χρωμάτων και η ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα. Επίσης είναι σε θέση να αναλάβει και ειδικές κατασκευές (ταπετσαρία, διακοσμητικούς χρωματισμούς κα). Στόχος του είναι η έγκαιρη και σύμφωνα με τα συμφωνημένα παράδοση του κάθε έργου και η αρτιότητά του. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η εξοικείωση του ελαιοχρωματιστή σε περιβαλλοντικά  θέματα (προστασία του περιβάλλοντος) καθώς και η τήρηση των συνθηκών υγιεινής και  ασφαλείας στον χώρο εργασίας.

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.English EN Greek EL