Τεχνικός Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 10

Οι συγκολλήσεις και οι κοπές μετάλλων αποτελούν σήμερα δύο από τις βασικότερες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Είναι γεγονός ότι οι συγκολλήσεις αποτελούν μία από τις σοβαρότερες παραγωγικές διεργασίες για την κατασκευή άνω του 60% των βιομηχανικών προϊόντων.Ο Τεχνικός Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων είναι αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί και εφαρμόζει ένα σύνολο ενεργειών και διαδικασιών όπως είναι η κοπή των μετάλλων, η διαμόρφωση των ακμών των προς συγκόλληση μετάλλων, η συναρμολόγηση των μετάλλων και η τελική συγκόλληση μετάλλων που πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μέθοδο συγκόλλησης που περιγράφεται στην ειδικότητα του συγκολλητή.Το επάγγελμα όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα στη διεθνή αγορά εργασίας δεν υφίσταται αυτούσιο αλλά πάντοτε συνοδευόμενο από μια τουλάχιστον ειδικότητα που αναφέρεται πιο κάτω:


  • Tεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με επενδεδυμένα ηλεκτρόδια
  • Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με MIG – MAG (Metal Inert Gas – Metal Active Gas)
  • Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με TIG (Tungsten Inert Gas)
  • Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης Οξυγόνου – Ασετιλίνης (Οξυγονοκολλητής)
 

Επίσης φιλοδοξεί να χρησιμεύσει ως βάση τόσο για την επιμόρφωση, όσο και για την πιστοποίηση των τεχνικών που ασχολούνται ή εργάζονται στη βιομηχανία, όσο και στον τομέα των κατασκευών των ενεργειακών δικτύων και των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.


Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Τεχνικός Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τεχνικός Τομέας Περιβάλλον & Ενέργεια που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.    English EN Greek EL