Πιστοποιημένος Διαχειριστής Έργου

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας:
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 5
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαCertified Project Management Professional Το CPΜP δημιουργήθηκε από την ACTA, σε συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες του χώρου της διοίκησης επιχειρήσεων και διαχείρισης έργων με σκοπό να πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα τον βοηθήσουν αφενός να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο ευρύ πεδίο των αρμοδιοτήτων διοικητικής διαχείρισης, αφετέρου να οργανώσει με τέτοιο τρόπο το έργο που έχει αναλάβει, ώστε τα αποτελέσματα, εκτός από σωστά και ολοκληρωμένα, να αποτελούν ένα αδιάσπαστο σύνολο ενεργειών προς την επίτευξη του επιχειρηματικού στόχου.

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.English EN Greek EL