Στέλεχος Τουρισμού Μικρών Καταλυμάτων

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 5
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΠιστοποίηση Στέλεχος Τουρισμού Μικρών Καταλυμάτων | Πιστοποιήσου από την ACTA - Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης!

Ο τουρισμός στην Ελλάδα διαρθρώνεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από μικρά καταλύματα. Οι μικρές τουριστικές μονάδες προσελκύουν συχνά το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών και προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, με στόχο να διατηρήσουν τη δυναμική τους παρουσία, έχουν συγκεκριμένες ανάγκες που απαιτούν αποδοτικές λύσεις. Οι εργαζόμενοι που στελεχώνουν τα μικρά καταλύματα οφείλουν να έχουν άμεση αλληλεπίδραση με τους επισκέπτες και να παρέχουν προστιθέμενη αξία στη συνολική εμπειρία αναψυχής τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ACTA - Τεχνοβλαστός ΑΠΘ δημιούργησε την Πιστοποίηση «Στέλεχος Τουρισμού Μικρών Καταλυμάτων». Ο πιστοποιημένος αποκτά πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό και έχει την ευκαιρία να ανελιχθεί επαγγελματικά. Με το κύρος και την αξιοπιστία της ACTA, που μετρά 15 χρόνια δυναμικής πορείας στο χώρο της Πιστοποίησης, ο εργαζόμενος αποδεικνύει ότι διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες. Προστίθεται, λοιπόν, λειτουργικά και αποτελεσματικά στο προσωπικό της επιχείρησης και συμβάλλει στην ανάπτυξη και την εξέλιξή της.

Πριν φύγεις: Μάθε περισσότερα για τις Πιστοποιήσεις της ACTA στον τομέα του τουρισμού. Για παράδειγμα, ενημερώσου για την Πιστοποίηση Στέλεχος Social Media και Ηλεκτρονικού Marketing στον τομέα του τουρισμού. Λάβε πληροφορίες για την Πιστοποίηση Στέλεχος λιανικών πωλήσεων σε τουριστικές περιοχές κ.α.
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Στέλεχος τουρισμού μικρών καταλυμάτων ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τομέας Τουρισμού που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα μ ε το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.    English EN Greek EL