Στέλεχος λιανικών πωλήσεων σε τουριστικές περιοχές

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 7
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΠιστοποίηση Λιανικές Πωλήσεις στον Τουρισμό | Πιστοποιήσου από την ACTA - Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης!

Οι λιανικές πωλήσεις σε περιοχές που υποδέχονται τουρίστες χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες. Ο επαγγελματίας οφείλει να γνωρίζει τον κατάλληλο τρόπο προσέγγισης ενός πελάτη που βρίσκεται σε διακοπές. Παράλληλα, η εποχικότητα του τομέα ανεβάζει τον πήχη της δυσκολίας και απαιτεί από τον εργαζόμενο προσαρμοστικότητα, ευελιξία και φαντασία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ACTA - Τεχνοβλαστός ΑΠΘ δημιούργησε την Πιστοποίηση «Στέλεχος λιανικών πωλήσεων σε τουριστικές περιοχές». Η Πιστοποίηση προσφέρει στον κάτοχό της ουσιαστικό πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό. Με το κύρος και την αξιοπιστία της ACTA, ο πιστοποιημένος διαβεβαιώνει ότι οι γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτει πάνω στο αντικείμενο τον καθιστούν πολύτιμη προσθήκη σε κάθε επιχείρηση. Ο εξειδικευμένος εργαζόμενος αποτελεί σύμμαχο στα βήματα της επιχείρησης προς την ανάπτυξη και την αύξηση του κέρδους της. Ιδιαίτερα στις λιανικές πωλήσεις, που στοχεύουν είτε σε ημεδαπούς είτε σε αλλοδαπούς τουρίστες, ο πιστοποιημένος υπάλληλος συμβάλλει στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων της διοίκησης.

Πριν φύγεις: Μάθε περισσότερα για τις Πιστοποιήσεις της ACTA στον τομέα του τουρισμού. Για παράδειγμα, ενημερώσου για την Πιστοποίηση Υπάλληλος E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing. Λάβε Πληροφορίες για την Πιστοποίηση Υπάλληλος Τηλεφωνικού Κέντρου/Κρατήσεων κ.α.

Μπορεί να σε ενδιαφέρει:  Βρες ΕΔΩ στατιστικά στοιχεία του ΣΕΤΕ για τον εισερχόμενο και εξερχόμενο τουρισμό.
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Στέλεχος λιανικών πωλήσεων σε τουριστικές περιοχές ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τομέας Τουρισμού που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα μ ε το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.    English EN Greek EL