Υπάλληλος Τηλεφωνικού Κέντρου/Κρατήσεων

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 5

Ο πιστοποιημένος στην ειδικότητα Υπάλληλος Τηλεφωνικού Κέντρου/Κρατήσεων θα είναι σε θέση να γνωρίζει:

 • Την τουριστική βιομηχανία και το τμήμα υποδοχής
 • Τους τύπους τουριστικών καταλυμάτων
 • Τις διακρίσεις των τουριστικών επιχειρήσεων
 • Ότι η συμβολή του στην εικόνα που θα σχηματίσει ο πελάτης για την τουριστική επιχείρηση είναι αδιαμφισβήτητα σημαντική
 • Όλους τους τύπους και τα συστήματα κρατήσεων
 • Να παρακολουθεί τις κρατήσεις
 • Τις βασικές αρχές επικοινωνίας
 • Τα αγοραστικά κίνητρα και τη διαδικασία λήψης της απόφασης αγοράς από τον πελάτη
 • Τους τύπους πελατών και τους τρόπους αντιμετώπισής τους
 • Σωστά την τηλεφωνική επικοινωνία ως βασικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου του
 • Τις προϋποθέσεις για το κλείσιμο μιας συμφωνίας
 • Διαχείριση των τυχόν προβλημάτων
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου/ κρατήσεων ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τομέα τουρισμού που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα μ ε το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα, συμφωνείτε με την αποθήκευση και χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.