Υπάλληλος Τηλεφωνικού Κέντρου/Κρατήσεων

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 5

Ο πιστοποιημένος στην ειδικότητα Υπάλληλος Τηλεφωνικού Κέντρου/Κρατήσεων θα είναι σε θέση να γνωρίζει:

 • Την τουριστική βιομηχανία και το τμήμα υποδοχής
 • Τους τύπους τουριστικών καταλυμάτων
 • Τις διακρίσεις των τουριστικών επιχειρήσεων
 • Ότι η συμβολή του στην εικόνα που θα σχηματίσει ο πελάτης για την τουριστική επιχείρηση είναι αδιαμφισβήτητα σημαντική
 • Όλους τους τύπους και τα συστήματα κρατήσεων
 • Να παρακολουθεί τις κρατήσεις
 • Τις βασικές αρχές επικοινωνίας
 • Τα αγοραστικά κίνητρα και τη διαδικασία λήψης της απόφασης αγοράς από τον πελάτη
 • Τους τύπους πελατών και τους τρόπους αντιμετώπισής τους
 • Σωστά την τηλεφωνική επικοινωνία ως βασικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου του
 • Τις προϋποθέσεις για το κλείσιμο μιας συμφωνίας
 • Διαχείριση των τυχόν προβλημάτων
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου/ κρατήσεων ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τομέα τουρισμού που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα μ ε το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.