Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 3

Ο πιστοποιημένος Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού θα είναι σε θέση να γνωρίζει:

  • Τις βασικές αρχές και έννοιες του αθλητικού τουρισμού
  • Τις βασικές αρχές και έννοιες του τουρισμού ευεξίας, ψυχαγωγίας και διασκέδασης στον τουρισμό
  • Τη Σχέση Τουρισμού Αναψυχής και Σπορ
  • Τις Μορφές και Δυνατότητες ανάπτυξης του Τουρισμού Αναψυχής στην Ελληνική Πραγματικότητα
  • Τους Παράγοντες ανάπτυξης τουρισμού υγείας στην Ελλάδα
  • Πώς να κερδίζει την αφοσίωση του πελάτη
  • Τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τομέα τουρισμού που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα μ ε το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.