Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων και Λινοθήκης

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 4

Ο πιστοποιημένος στην Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης θα είναι σε θέση να γνωρίζει:

 • Τουριστικά καταλύματα: Ορισμός και Τύπος
 • Σύνθεση προσωπικού – ιεραρχία
 • Το τμήμα οροφοκομίας
 • Το τμήμα λινοθήκης
 • Ασφάλεια και υγεία σε τμήματα καθαριότητας
 • Δομή και λειτουργία τμήματος ορόφων
 • Διαδικασίες καθαρισμού
 • Πρότυπα εργασίας τμήματος ορόφων
 • Πρόγραμμα ημέρας και χρονοδιάγραμμα καθαρισμού δωματίων ημέρας
 • Τακτοποίηση και διαχείριση αναλώσιμων υλικών
 • Βασικούς κανόνες διακόσμησης
 • Νυκτερινή υπηρεσία
 • Γενικά στοιχεία για τα απορρυπαντικά
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τομέα τουρισμού που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα μ ε το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα, συμφωνείτε με την αποθήκευση και χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.