Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων και Λινοθήκης

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 4

Ο πιστοποιημένος στην Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης θα είναι σε θέση να γνωρίζει:

 • Τουριστικά καταλύματα: Ορισμός και Τύπος
 • Σύνθεση προσωπικού – ιεραρχία
 • Το τμήμα οροφοκομίας
 • Το τμήμα λινοθήκης
 • Ασφάλεια και υγεία σε τμήματα καθαριότητας
 • Δομή και λειτουργία τμήματος ορόφων
 • Διαδικασίες καθαρισμού
 • Πρότυπα εργασίας τμήματος ορόφων
 • Πρόγραμμα ημέρας και χρονοδιάγραμμα καθαρισμού δωματίων ημέρας
 • Τακτοποίηση και διαχείριση αναλώσιμων υλικών
 • Βασικούς κανόνες διακόσμησης
 • Νυκτερινή υπηρεσία
 • Γενικά στοιχεία για τα απορρυπαντικά
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τομέα τουρισμού που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα μ ε το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.